BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN . 532- Përgjegjës Sektori – Sektori i Zhvillimit te Programeve Rinore

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 532-480 verifikim paraprak ngritje (1)