BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 530-Pergjegjes Sektori – Sektori i Planifikimit te Territorit per Rindertimin

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 530-478 verifikim paraprak (1)