BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT FINAL

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT FINAL

PER POZICIONIN.

  • 544- Specialist – Sektori i Menaxhimit te Situatave Emergjente, Drejtoria e Rindertimit te Emergjencave Civile, Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA-ve dhe Emergjencave Civile,

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 544-492 verifikim final