BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT FINAL

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

51- Specialist ,Specialist i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit ,Zyra e Njësise së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Njësia Administrative Zall Bastar , Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Adela Hoxha

2. Arta Islamaj

3. Aurel Alla

4. Fabiola Murati

5. Griselda Thomanaj

6. Iliana-Eni Çorri

7. Luizela Prendi

8. Nertila Neza

9. Nino Enesi

10. Serxho Trungshi

11. Xhemile Gjuzi

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të Bashkisë Tirane , ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,

62-Specialist Z A M T,Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës ,Njësia Administrative Ndroq, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

48- Specialist Biblioteke,Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Njësia Administrative,Njësia Bashkiake Nr.9,Bashkia Tiranë,Kategoria IV-b

Kandidati fitues është:

1. Eni Rushitaj 83 pikë

2. Asllan Ypi 80 pikë

3. Rozana Cenaliu 79 pikë

4. Valmira Hoxha 78 pikë

5. Mario Daku 78 pikë

6. Alesia Teqja 77 pikë

7. Ersilda Neziri 75 pikë

8. Sonja Petrela 75 pikë

9. Rexhina Muzhika 75 pikë

10. Armando Vaka 75 pikë

11. Mirsila Hoxha 74 pikë

12. Juxhin Koromani 74 pikë

13. Sidorela Kola 73 pikë

14. Sonia Toska 72 pikë

15. Ada Elezi 72 pikë

16. Enkela Bazaj 72 pikë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

60- Specialist i Mbrojtjes së Femijeve,Zyra e Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit ,Njësia Administrative Baldushk, Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Anduela Sinani

2. Arda Mertiri

3. Aristela Shqipa

4. Arsela Murati

5. Artenisa Alushi

6. Belinda Huso

7. Brunilda Halili

8. Denisa Kaloti

9. Eralda Çekrez

10. Fation Gega

11. Geraldina Kodra

12. Jurgen Kocaj

13. Loena Lamuça

14. Loreta Gojda

15. Marsilda Matoshi

16. Megi Kurti

17. Milena Zela

18. Rigels Murataj

19. Rovena Sena

20. Serxhio Paçuku

 

Testimi do të zhvillohet më datë 27/03/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30/03/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

62- Specialist Z A M T,Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës ,Njësia Administrative Ndroq, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Erdi Leci

2. Megi Teqja

3. Selim Bardhi

Testimi do të zhvillohet më datë 27/03/2023, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30/03/2023 , ora 11:00 Bashkia Tiranë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

56- Specialist Jurist,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Bërzhitë,Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Eriola Ferati

2. Fabiola Murati

3. Gerond Behari

4. Grisilda Allamani

5. Kostandina Zguro

6. Pamela Senka

7. Rigels Murataj

Testimi do të zhvillohet më datë 20/03/2023, ora 10:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/03/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

51-Specialist ,Specialist i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit ,Zyra e Njësise së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Njësia Administrative Zall Bastar , Bashkia Tiranë,Kategoria IV-a

Kandidati fitues është:

1. Arta Islamaj 80 pikë

2. Iliana-Eni Çorri 78 pikë

3. Adela Hoxha 77 pikë

4. Serxho Trungshi 76 pikë

5. Luizela Prendi 75 pikë

6. Fabiola Murati 74 pikë

7. Aurel Alla 74 pikë

8. Nino Enesi 73 pikë

9. Griselda Thomanaj 73 pikë

10. Xhemile Gjuzi 72 pikë

11. Nertila Neza 72 pikë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

50-Specialist per Urbanistiken,Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës ,Njesia Administrative Zall Bastar, Bashkia Tiranë,Kategoria IV-a

Kandidati fitues është:

1. Angjelina Sula 78 pikë

2. Eliseo Topçiu 76 pikë

3. Aurora Picalli 75 pikë

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

57-Përgjegjës Sektori,Sektori i Shërbimeve Mbështetese,Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.10, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Pranim nga Jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

57-Përgjegjës Sektori,Sektori i Shërbimeve Mbështetese,Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.10, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Artenisa Alushi

2. Egesta Ferhati

3. Erjola Ndoci

4. Joana Kolaba

5. Manjola Rusta

6. Parisien Kruja

7. Rigels Murataj

 

Testimi do të zhvillohet më datë 20/03/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20/03/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.