BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT

PER POZICIONIN 530-Pergjegjes Sektori – Sektori i Planifikimit te Territorit per Rindertimin

PER ME TEPER KLIKONI 530-478 verifikim final (3)