BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT

PER POZICIONIN 529-Përgjegjës Sektori – Sektori i Menaxhimit te Qendrave te Informacionit

PER ME TEPER KLIKO BASHKENGJITUR  529-477 verifikim final (1)