BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT

PER POZICIONIN . 528- Pergjegjes Sektori – Sektori i Trajtimit te Industrise se Turizmit

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 528-476 verifikim final (1)