Bashkia Tiranë REZULTATET E VERIFIKIMIT

Bashkia Tiranë

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. 567-Specialist – Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Adelajda Demo
2. Ardiana Hoxha
3. Argen Skenderi
4. Blerta Pollogati
5. Dafina Gora bileri
6. Denisa Saliasi
7. Ejona Zela
8. Elvisa Murati
9. Erilda Troksi
10. Erisa Nesimi
11. Gliti Xhoxhi
12. Ilda Licaj
13. Irena Dervishi
14. Klajd Heta
15. Klejs Halla
16. Klorida Sina
17. Kristiana Janko
18. Liljana Velkaj
19. Marjola Shehi
20. Megi Xhaxho
21. Nertila Ceka
22. Olta Ramaliu
23. Qazim Fucija
24. Sidorela Mujollari
25. Sindi Hatillari
26. Ulpiana Hysaj

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27/08/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31/08/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë