Bashkia Tiranë, Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve- Shpallje fituesi

Tiranë, më   23.07.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 23.07.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

  • Ariana Hodaj
  • Rionela Hoxha
  • Ema Shameti
  • Ina Kolgjegja
  • Ermelina Poga
  • Besnike Xixi 

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA