BASHKIA TIRANE LISTA E PJESMARRESEVE NE KONKURIM

BASHKIA TIRANE LISTA E PJESMARRESEVE NE KONKURIM

Aplikantët e kualifikuar që do të marrin pjesë në testim për Policë dhe Inspektorë në Policinë Bashkiake

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Lista e pjesemarresve ne konkurrim