Bashkia Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vleresues ka shpallur fitues si  “Përgjegjëse në Çerdhen nr. 24″:
 
  • Tefta Eqerem Haxhija

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA