BASHKIA TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Eduaktore në Çerdhe”, komisioni vleresues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 12.06.2024 nga ora 09:00 deri më 10:00.

1. Artemisa Murataj

2. Sonila Kuqari

3. Besjana Hoxha

4. Lumturie Rexhimati

5. Mine Gjuzi

6. Brunilda Llaha

7. Marjeta Zeka

8. Fjorda Karaj