BASHKIA TIRANË

BASHKIA TIRANË

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të
mesme drejtuese

shpallje FITUESI_BASHKIA TIRANE