BASHKIA TIRANE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. 563- Specialist – Zyra e Informimit Qytetar, Lagje Nr.13 Bashkia Tirane – Kategoria: IV-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Alba Qehajaj
2. Alesia Zenuni
3. Amareta Xhafa
4. Ana Pengu
5. Anxhela Hakrama
6. Ardiana Hoxha
7. Ardiana Luli
8. Arjola Kuka
9. Armando Laska
10. Bekim Mulaj
11. Bora Sheshmina
12. Brikena Celmeta
13. Danjela Zyfi
14. Deivi Saraci
15. Detjona Palushi
16. Dritan Çuko
17. Eda Gega
18. Edona Ndoj
19. Elona Zyka
20. Eneda Capani
21. Engjellushe Gjeci
22. Erisa Aliaj
23. Erjona Vatoci
24. Erjona Reci
25. Ermal Rexhep
26. Erti Calaku
27. Esila Bejaj (bastari)
28. Esiona Zeneli
29. Esteri Beqirj
30. Flutra Arapi
31. Graciela Ramkaj
32. Ilirda Çobani
33. Indrit Kulla
34. Jetmira Divitku
35. Jonita Kabashi
36. Julinda Çoraj
37. Juna Rraklli
38. Kletias Bilaj
39. Kristi Sterjo
40. Kristina Ismaili
41. Lindita Mulleti
42. Marsid Miolli
43. Megi Beu
44. Nertila Ceka
45. Petrtit Kullolli
46. Rukie Zesllari
47. Silva Ndoca (tafaj)
48. Silvana Hamzallari
49. Suela Losha
50. Xhemi Veizaj
51. Xhensila Kurti

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14/08/2020 ora 11.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17/08/2020 ora 12.00 Bashkia Tirane