Bashkia Skrapar Verifikimit paraprak

Bashkia Skrapar Verifikimit paraprak

PER POZICIONET

  • 1 Drejtor/e në Drejtorinë e Zhvillimi te Territorit, Kadaster, Mjedise, Ujitje 
  • 1 Përgjegjës/e sektori te Burimeve Njerëzore në  Drejtorin e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore
  • 1 Përgjegjës/e sektori te Asistences me Fermerin Veterinerin në Drejtorinë e Zhvillimi te Territorit, Kadaster, Mjedise, Ujitje
  • 2 Inspektor te Kontrollit te Çilesisë Ushqimore ne Drejtorinë e Zhvillimi te Territorit, Kadaster, Mjedise, Ujitje
  • 1 Specialsit/e ne Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Barazisë Gjinore ne Drejtorinë e Ekonomise ,Finances ,Buxhetit dhe Tatim Taksave
  • 1 Kordinatore e Integrimit Evropian
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152