BASHKIA SKRAPAR VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA SKRAPAR VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

1 (një) Drejtor drejtorie ,Drejtoria e Zhvillimit Të Territorit , Kadastrës, Mjedisit, Ujitjes.

2 Inspektore te Kontrollit te Cilësisië Ushqimore në Drejtoria e Zhvillimit Të Territorit , Kadastrës, Mjedisit, Ujitjes.

1 Kordinatore e Integrimit Europian  

1 Specialist për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Barazise Gjinore në Sektorin e Shërbimit Social

1 Përgjegjës/e i Burimeve Njerëzore ne Drejtorinë e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore.

1 Përgjegjës/ ne Sektorin e asistences me fermerin ,veterinari ,ushqimit dhe turizmit.

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITURPer_Publikim,_Vende_te_Lira_Pune (1)