BASHKIA SHIJAK VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA SHIJAK VENDE TE LIRA PUNE

Për pozicionin:

  • 1 Specialist për mbrojtjen e fëmijës në Sektorin e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimeve Shoqërore, Kategoria e pagës IV-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shkresa per shkp