BASHKIA SHIJAK VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA SHIJAK VENDE TE LIRA PUNE

Për pozicionet:

1 Specialist në Sektorin e Planifikimit dhe Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave,

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shkresa per shkp