BASHKIA SHIJAK VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA SHIJAK VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET – PERGJEGJES NE SEKTORIN E SHERBIMEVEDHE INRASTRUKTURES PUBLIKE

– INSPEKTOR TAKSASH

per me teper klikoni linkun SHPALLJE SHIJAK