BASHKIA SHIJAK, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” Bashkia Shijak shpall pozicionin e vendit të lirë të punës për:

· 1 ( një) punonjës zjarrfikës të nivelit bazë.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallje per pozicion pune mzsh shtator 2022