BASHKIA SHIJAK, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr.89/2022 “Per policine Bashkiake”, Bashkia Shijak njofton se ne
perfundim te procedurave te konkurimit per pozicionin e punes punonjes i policise bashkiake
u shpall fitues kandidati i listuar me poshte:

Reshat Tahir Uruçi 5o pike per testimin me shkrim, 15 pike per intervisten me goje dhe 15 pike per testimin  fizik . Totali i pikeve 80 pike.