BASHKIA SHIJAK SHPALLJE FITUESI

   BASHKIA SHIJAK SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

Specialist në Sektorin e Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shkresa per shkp