BASHKIA SHIJAK, REZULTATET E TESTIMIT ME SHKRIM

Ne zbarim te Ligjit nr 152/2015, “Per sherbimin e mbrojtjes dhe shpetimin”, dhe pas
verifikimit paraprak te dokumentacionit, Bashkia Shijak njofton se aplikantet e kualifikuar
per te vazhduar fazen e trete eshte:

Altin Shahini   42 pike.

Testimi fizik dhe intervista do te zhvillohet 16.04.2024

Dalja e rezultateve te procedures se konkurimit 16.04.2024