BASHKIA PUSTEC VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA PUSTEC VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN

Specialist Mjedisi, Sektori i Pyjeve dhe i Mjedisit, kategoria : IV-A

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR SHPALLJE SPECIALIST MJEDISI BASHKIA PUSTEC 07.09.2020