BASHKIA PUSTEC – SHPALLJE FITUESI

Lista e fituesve për vendet vakante pas nënshtrimit të tesimeve me shkrim edhe me gojë, fituesit rezultojnë:

  • Specialist Veteriner
  1. Niko Nakollofski
  2.  Eftin Sotiri
  • Specialiste në marrdhënie me Evropën dhe ndihmën e huaj
  1. Vangji Nasto

 

  • Specialist Prokurimesh
  1. Vasil Stojan
Sipas rezultateve të dala nga përfundimi i procedures së pranimit nga jashtë, kandidatët që rezultojnë me mbi 70 pikë sipas përcaktimeve ligjore.