BASHKIA POGRADEC VERIFIKIM PARAPRAK

BASHKIA POGRADEC VERIFIKIM PARAPRAK

PER POZICIONET “Specialist për të drejtën e informimit, bashkëqeverisjen dhe administrimin e kancelarive

Specialist-Topograf

1 (Një) Pozicion –Inspektor për mbrojtjen e konsumatorit (veteriner) , Inspektoriati i Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Tregjeve

1 (Një) Pozicion – Specialist për Strehimin, në Sektorin e Emergjencave Civile

“Specialist për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit dixhital”,

2 (Dy) Pozicione – Specialist për Organizimin e Eventeve,

2 (dy) Pozicione – Specialist për Objektet në Bashkëpronësi, Drejtoria e Emergjencave Civile, Strehimit dhe Objekteve në Bashkëpronësi, kategoria e pagës IV-a.

3 (Tre) Pozicione – Specialist për Projektet e Infrastrukturës dhe Planifikimit të Territorit,

2 (Dy) Pozicione – Specialist Finance, në Sektorin e Financave dhe Buxhetit

1 (Një) Pozicion – Specialist për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore dhe Çështjeve Administrative,

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR PRANIMI NE SHERBIMIN CIVIL 05.06.2020 (1)