BASHKIA POGRADEC VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA POGRADEC VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET  Inspektor  për mbrojtjen e konsumatorit

2 (Dy) Pozicione- Specialist  finance, në Sektorin e Financave dhe Buxhetit

3 ( tre) pozicione Specialist për Projektet e Infrastrukturës dhe Planifikimin e Territorit

per me teper kliko ne linkun bashkengjitur Shpallje_per_vende_te_lira_pune_-_Bashkia_Pogradec