BASHKIA POGRADEC-VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA POGRADEC-VENDE TE LIRA PUNE- Per me teper klikoni ne link bashkengjitur

Pergjegjes ne Sektorin e Monitorimit te Kontratave

Specialist për supervizim shërbimesh