BASHKIA POGRADEC, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” ,

Bashkia Pogradec shpall procedurat e konkurimit për vendin e lirë:

– 3 ( tre ) Punonjës Operacionalë;

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR SHPALLJE PUNONJËS OPERACIONAL 3 POZICIONE