BASHKIA POGRADEC – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Pogradec njofton se për pozicionin/et :

  • Specialist për prokurimet publike dhe monitorimin e kontratave, kategoria e pagës IV-a
  • Specialist për ankimet gjyqësore dhe adiministrative ,kategoria e pagës IV-a
  • Specialist për projektet komunitare dhe integrimin ne BE,kategoria e pagës IV-b

Kandidati/et fitues është/janë :

-Nuk ka asnjë kandidat fitues

Për me tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : doc04186720200818152157