BASHKIA POGRADEC-SHPALLJE FITUESI

BASHKIA POGRADEC – SHPALLJE FITUESI

Për pozicionin “Përgjegjës” në Sektorin e Monitorimit të Kontratave , Drejtoria e Çështjeve Juridike, Prokurimeve, Aseteve  per me teper klikoni linkun bashkengjitur Levizja paralele