BASHKIA PEQIN – Verifikim paraprak

  1. 1(nje) Pergjegjes i drejtorise se planifikimt ,zhvillimit dhe  kontrollit te territorit  Kategoria e pagës III-B.

kantidat e kualifikuar per pergjegjes urbanistike

 

2. 1(nje)Specialist i Bujqesise ne Drejtorine e Bujqesise ,Veterenarise dhe Pyjeve , te Bashkise Peqin-kategoria  IV-a

kantidat i kualifikuar i bujqesise