BASHKIA PEQIN VENDE TE LIRA PUNE

Shpalljet per levizjet paralele dhe pranimin ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive per  pozicionet :

Specialist jurist ne Drejtorine e Finances

Specialist taksash ne Drejtorine e Taksave

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje_Bashkia_Peqin