BASHKIA PEQIN SHPALLJE FITUESI

BASHKIA PEQIN SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONET

Drejtor i drejtorise Juridike dhe

Pergjegjes sektori ne sektorin e invetareve te Bashkise Peqin.

PER ME TEPER KLIKO LINKUN BASHKENGJITUR Re__Shpallje_për_lëvizje_paralele_ngritje_në_detyrë_në_kategorinë_e_mesme_dhe_e_ulët_drejtuese – Copy