BASHKIA PEQIN SHPALLJE FITUESI

BASHKIA PEQIN SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONET DREJTUES JURIDIK

PERGJEGJES INVENTARI  per me teper kliko ne linkun bashkengjitur Njoftim_mbi_rezultatet_e_verifikimit_paraprak_per_levizjen_paralele_dhe_ngritjen_ne_detyre