BASHKIA PEQIN SHPALLJE FITUESI

BASHKIA PEQIN SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

DREJTOR I DREJTORISE JURIDIKE , BURIMEVE NJEREZORE ,TIK

PERGJEGJES I SEKTORIT TE INVENTAREVE