Bashkia Peqin – Plani vjetor për SHC

Për tu njohur me plain vjetor për pranimin në Shërbimin Civil 2019 për Bashkinë Peqin klikoni më poshtë:

miratimi-planit-vjetor-te-pranimeve-ne-sherbimin-civill (1)