BASHKIA MIRDITË – VENDE TE LIRA PUNE

Shpallje për vende të lira pune në Bashkinë Mirditë në pozicionet :

-Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit .

-Pergjegjës/sektori juridik e prokurime publike në Bashkinë Mirditë.

-Ekonomist në sektorin e prokurimeve publike –B.Mirditë

– Specialist i Njësisë për Kordinimin e Integrimit Europian dhe ndihmës së huaj.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  :

Shpallje_vende_pune_SH.C.