BASHKIA MALIQ, VEND I LIRE PUNE

Ne mbcshtetje te nenit 139/2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”, te nenit 5 te ligjit nr. 8224, date
15 .05. 1997 “Per Organizimin dhe funksioniniin e Policise se Bashkise dlte Komunes” i ndryshuar,
neni 11 te Rregullores se brendshme “Tip” te policise bashkise dhe Komunes, Bashkia Maliq  shpall
procedurat e konkurrimit per vend te lire:

  • 1 (nje) pozicion Polic Bashkiak ne Bashkine e Maliq

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA 29-32