Bashkia Lushnje VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Lushnje VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

Specialist per Transparencen dhe Licensen profesionale   Drejtoria e Sherbimeve Publike Kategoria e pagës III-b

Pergjegjes ne Sektorin Projektimit dhe Planifikimit te Territorit

 Kategoria e pagës III-a/1.    

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (2)