BASHKIA LEZHE VERIFIKIM PARAPRAK

BASHKIA LEZHE VERIFIKIM PARAPRAK

PER POZICIONET

2 (dy ) Specialiste  i Kontrollit Ushqimor në Sektorin e Mbrojtjes së Konsumatorit, Kontrollit Veterinar dhe Ushqimor

per me teper klikoni ne linkun bashkengjitur Verifikim Paraprak Specialist i Kontrollit Ushqimor (1)