BASHKIA LEZHE VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA LEZHE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

3 SPECIALISTE TE KONTROLLIT  DHE VERIFIKIMIT NE TERREN  “Lloji i diplomës Bachelor në Shkenca Ekonomike / Juridike

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITURBASHKIA LEZHE