BASHKIA LEZHE VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA LEZHE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET 2 SPECIALISTE NE SEKTORIN E SHERBIMEVE DHE MBIKQYRJES SE

SIPERMARRJEVE TE PASTRIMIT DHE GJELBERIMIT

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1.Shpallje Sherbimet Publike (1)