BASHKIA LEZHE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA LEZHE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN

Pergjegjes i Sektorit të Perpunimit të Dokumentave të Tokes & Pronave (Kadastra),

Drejtoria e Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve

PER ME TEER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 4.Verifikim parprak pranim PSKadastra (1)