BASHKIA LEZHE Rezultatet e verifikimit paraprak

BASHKIA LEZHE Rezultatet e verifikimit paraprak

Per pozicionet:

 

  1. Specialist i Ndihmës Ekonomike, Sektori i Ndihmes Ekonomike & Paaftësisë së Kufizuar,  Drejtoria e Sherbimit dhe Kujdesit Social, kategoria IV-a
  2. Specialist i Mbrojtjës Femijëve, Sektori i Kujdesit Social dhe Njesisë Mbrojtjes së Femijeve Drejtoria e Sherbimit dhe Kujdesit Social, kategoria IV-a
  3. Specialist i Strehimit Social, Kordinimit & Informacionit Sektori i Kujdesit Social dhe Njesisë Mbrojtjes së Femijeve Drejtoria e Sherbimit dhe Kujdesit Social, kategoria IV-a
  4. Koordinatore per dhunen ne familje, Sektori i Kujdesit Social dhe Njesisë Mbrojtjes së Femijeve Drejtoria e Sherbimit dhe Kujdesit Social, kategoria IV-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Verifikim Pranim Sherbimi Social