BASHKIA KUCOVE VERIFIKIM PARAPRAK

BASHKIA KUCOVE VERIFIKIM PARAPRAK

PER POZICIONET SPECIALIST KORDINIMI DHE INTEGRIMI EUROPIAN

SPECIALIST I REGJISTRIMIT E PRONAVE

SPECIALIST I BUJQESISE DHE BLEGTORISE

SPECIALIST PER SHERBIMET ME SIPERMARRJEN