BASHKIA KUÇOVË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA KUÇOVË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONET

Specialist i Regjistrimit të Pronave

Specialist i Bujqësisë dhe Blegtorisë

Specialist Koordinimi dhe Integrimit Europian

PER  ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

4.Kerkese per publikimin e listes se kandidatet ne PSHC

4.Kerkese per publikim te listes se kandidateve per PSHC

4.Kerkese per publikimin e listes se kandidatet ne PSHC (1)