BASHKIA KRUJE – VENDE TE LIRA PUNE

PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE