BASHKIA Korçë VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA Korçë VENDE TE LIRA PUNE

për pozicionet si më poshtë:
–  4 (katër) vende vakante  (jo shofer) në nivelin bazë të shërbimit vendor  të MZSH-së Korçë;
– 2 (dy) vende vakante  shofer/zjarrfikës në shërbimin vendor  të MZSH-së Korçë.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive