Bashkia Korce – Vende te lira pune

1. Specialist, në Sektorin e Informimit Qytetar, Drejtoria e Marrëdhënie me Publikun dhe Informimit Qytetar, kategoria III.b.

shpallje Specialist , në Sektorin e Informimit Qytetar

 

2.Specialist, në Sektorin e Pyjores, Drejtoria e Bujqësisë dhe e Pyjeve, kategoria III.b.

shpallje Specialist, në Sektorin e Pyjores